Individuální příprava

Kapitola první - rychlost a síla nohou 

Cvičení je vhodné pro hráčky od kategorie mladších žákyň až po ženy s individuální úpravou počtu opakování.
Cvičení je zaměřeno na rozvoj rychlosti a sílení dolních končetin.
Tohle video neslouží jako povinný návod a vhodný ideál pro všechny, jedná se o inspiraci pro hráčky, které chtějí rozvíjet dovednosti a poznávat své schopnosti.
Zásobník cviků je čerpán z rozvojového kempu IIHF pro hokejistky a seminářů ČSLH.

Pro začátek si zaznamenejte výchozí stav : skok z místa - naměřte si vzdálenost a pak začněte trénovat .                                                                                                                                  Při pravidelném a poctivém tréninku , dojde k tomu že začnete sílit a zrychlovat .                                                                                                                                                                                  Po dvou měsících si změřte aktuální stav -   skok z místa - naměřte si vzdálenost a porovnejte s výchozím stavem.

V praxi to znamená že každý Váš odraz Vás posune o kousek dál - budete rychleji a s menší námahou bruslit tam kam budete chtít dojet .                                                                  Stačí čas - nespěchat a pomalu , tak aby i zbytek těla si byl schopen zvyknout na vyšší rychlost trénovat :) 

Postupně budeme přidávat další kapitoly , ale pro začátek  se věnujte tomuto cvičení 

Pokud máte pocit že pro Vás toto není potřeba - dále nečtěte a běžte se věnovat něčemu jinému :)


Cvik č.1
Skákání přes švihadlo
Zatížení: 5* 1min

Cvik č.2
Podřep na levé, únožný pravou , trup mírně ohnutý (hokejový postoj)
Popis cviku: Zaujetí správného postavení - na signál „switch“ přeskočit do podřepu na pravé a levou únožný.
Pozor: Trup zůstává ve stejném postavení po celou dobu provádění cviku, hlava v prodloužení těla- nedívat se do země!
Zatížení 30s

Cvik č.3
Dřep na jedné noze
Zatížení: 3P noha, 3L noha
Opakovaní: 3*
Popis cviku: stoj na P noze, L noha pokrčmo v koleni vzhůru (do nejvyšší možné polohy)-podřep na P, stoj zánožný L pokrčmo v koleni, tak aby se L noha nedotkla podložky, koleno míří za patu P nohy.

Pozor: K ohnutí trupu by nemělo docházet - záda rovně, cvik provádíme pomalu, hlava v prodloužení těla.

Cvik č. 4
Překážky 1
Zatížení: 3-6*
Opakování: 4-5*
(individuální – jakmile cítím únavu- přestat)
Popis cviku: skákání přes překážky 20-30cm (max.výška překážky po kolena)- krátký sprint (3-5m)
Pozor: dynamické provedení- pohyb je plynulý, zapojení rukou. Dopad není na paty, hlava vzpřímená, výška překážky max. po kolena!
Pozn.: místo překážek lze použít tyčky jakéhokoliv typu (shafty apod.)

Cvik č.5
Překážky 2
Zatížení:3-5*
Opakování: 4-5*
(individuální-při únavě přestat)

Popis cviku: Skáčeme přes 4 překážky, vysoká kolena obounož na šíři ramen- sprint 3-5m vpřed. Lze trénovat i bez překážek.

Pozor: hlava musí být vzpřímená, dynamické provedení cviku, dopad na špičky- ne paty!

Cvik č.6
Bedny
Zatížení: 5-7*
Opakování:3-5*
(individuální-dle trénovanosti a věku hráčky)
Popis cviku: sed nohy na podložce- výskok na překážku do dřepu, paty na bedně- volně sejít dolů

Pozor: začátečníci volí nižší bedny (po kolena, stehna atd.), výskok na bednu do dřepu (2s zůstat v pozici)
Pozn.: Lze provádět ze židle s doskokem na schody.


Košík