Přehled došlých přihlášek - Přijaté 

                                                                       
Přehled došlých přihlášek - Nepřijaté 

:)      pokud se Vaše přihláška propadla sem       :( 
je potřeba přihlášku zopakovat , 
ale řádně vyplnit všechny potřebné údaje !!!

například - není vybrána skupina            

0
 .